رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

نظرسنجی
نظر شما در مورد عملکرد سازمان سرمایه گذاری شهرداری ارومیه چیست ؟
ثبت نظر 
دی ان ان