نمایشگاه مجازی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری ارومیه به مناسبت ایام الله دهه فجر

فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - بهمن 93
FullSlider
"معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه در راستای اجرای طرح های مشارکتی از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که دارای توان مالی، تخصص و تجربه کافی در زمینه پروژه ها ی عمرانی، گردشگری، خدماتی می باشند، دعوت به همکاری می نماید"
آگهي فراخوان عمومي، شناسايي سرمايه گذار و مجري
فراخوان جذب سرمایه گذار:

سرمایه گذاری، احداث و راهبری واحد/واحدهای تولید انرژی از پسماند شهری در شهر ارومیه
پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون کارشناسی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه ...
 کمیسیون کارشناسی در خصوص بررسی پروژه های مشارکتی و درخواستهای سرمایه گذاری با حضور اعضای محترم در محل معاونت برگزار شد.
بررسی درخواست های سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها در کمیته فنی معاونت اقتصادی و ...
بررسی درخواست های سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها در کمیته فنی معونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه صورت گرفت.
مدیریت

نظرخواهی شهروندان