نمایشگاه مجازی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری ارومیه به مناسبت ایام الله دهه فجر

فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - بهمن 93
قوانین و مقررات
 1. آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور​​
 2. آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 3. آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري
 4. چارچوب موافقتنامه مشاركت عمومي خصوصي
 5. دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)
 6. دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري
 7. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري
 8. ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام بر اساس جزء 2 بند ب ماده 40 و بند ح ماده 19 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مصوب 20121391 وزارت امور اقتصادي و دارايي
 9. قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
 10. قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
 11. قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور
 12. قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 13. قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
 14. قانون ماليات هاي مستقيم
 15. قانون محاسبات عمومي كشور
Text/HTML

ایمیل
ارتباط با ما
آمار بازدید
شروع سرمایه گذاری
دی ان ان