نمایشگاه مجازی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری ارومیه به مناسبت ایام الله دهه فجر

فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - بهمن 93
Enter Title

1- فراخوان جشنواره شهر خلاق

2- فراخوان شهربازی استقلال و آذربایجان

3- فراخوان اجرای طرح بوم شهر

4- فراخوان سیستم جامع حمل و نقل بار و مسافر شهر ارومیه. (( فایل اسناد فراخوان )) (( اسناد الحاقی اول فراخوان )) (( الحاقی دوم فراخوان ))

5- آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار آذر 99. (( فایل اسناد فراخوان ))

6- اسناد فراخوان پروژه سرمایه گذاری مشارکتی زیپ لاین

7- اسناد فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب طرح پروژه سرمایه گذاری واقع در بلوار حسنی

8- اسناد فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب طرح پروژه مدیریت بهینه پسماند شهر ارومیه

ایمیل
ارتباط با ما
آمار بازدید
شروع سرمایه گذاری
دی ان ان